Video Clip
KIEU BAO DON TET okokok
Clip 10 su kien tieu bieu TPHCM 2023 hoi nghi Kieu Bao.
Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ Thành phố Lần thứ 15 năm 2022 Chủ đề:" Tự hào Việt Nam"